Hội nghị sơ kết công tác đào tạo sau đại học 6 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

22

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2020, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo sau đại học sáu tháng đầu năm 2020 và phương hướng, kế hoạch sáu tháng cuối năm 2020. PGS.TS Trần Tân Văn, Viện trưởng, Trưởng Ban Đào tạo sau Đại học Viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 15 thành viên trong Ban Đào tạo sau Đại học Viện và các thầy hướng dẫn nghiên cứu sĩnh, các nghiên cứu sinh (NCS).

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác đào tạo sau đại học của Viện

            Sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của PGS.TS Trần Tân Văn, TS. Nguyễn Đại Trung, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, đã trình bày báo cáo sơ kết công tác đào tạo sau đại học sáu tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, tính đến hết tháng 6 năm 2020, Viện có 18 người trình độ tiến sĩ trong đó có hai PGS. Căn cứ trình độ chuyên môn được đào tạo, và hiện trạng tuyển sinh, đào tạo những năm gần đây, hiện nay Viện được phép đào tạo Tiến sĩ hai chuyên ngành là Địa chất,  Khoáng vật và Địa hóa. Tính đến thời điểm này, cơ sở đào tạo sau Đại học Viện đang có bốn NCS chuyên ngành Địa chất; số viên chức đang làm NCS tại các Cơ sở đào tạo trong nước có năm người, trong đó có một NCS đã bảo vệ tiến sĩ cấp cơ sở; tám NCS tại Đức, Bỉ, Trung Quốc; trong số đó có hai NCS đã bảo vệ thành công tiến sĩ, một NCS đang trong tình trạng bảo lưu.

TS. Nguyễn Đại Trung đọc báo cáo sơ kết công tác đào tạo sau đại học năm 2020

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Ban Đào tạo sau Đại học Viện đã tổ chức các hoạt động bao gồm: củng cố, kiện toàn Ban Đào tạo sau Đại học Viện gồm có 15 thành viên, trong đó có hai PGS.TS và 13 tiến sĩ; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cho hai NCS bảo vệ tiểu luận tổng quan các chuyên đề Tiến sĩ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch học tập theo tiến độ của các NCS đang làm NCS tại Viện.

Về phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, công tác đào tạo sau đại học của Viện sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về tổ chức và quản lý theo quy chế tuyển sinh và đào tạo mới được ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu của Viện; hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng quy định và tổ chức; thực hiện giảng dạy các học phần ở trình độ tiến sỹ cho các NCS tại Viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc NCS đảm bảo tiến độ học tập đề ra.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe bốn NCS là: Đỗ Thị Yến Ngọc, Đỗ Đức Nguyên, Hồ Thị Thư và Nguyễn Thị Thanh Thảo trình bày kết quả học tập và những đề xuất kiến nghị của mình trong sáu tháng đầu năm 2020, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến cho từng NCS, động viên, khích lệ bốn NCS cố gắng nỗ lực hoàn thành luận án đúng thời hạn quy định.

NCS Đỗ Thị Yến Ngọc báo cáo tiến độ học tập làm NCS

Kết luận tại hội nghị, PGS.TS Trần Tân Văn mong muốn sau khi kiện toàn lại Ban Đào tạo sau Đại học Viện sẽ nhận được sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo góp phần đưa công tác đào tạo sau đại học của Viện ngày một phát triển bền vững.

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcLễ trao bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa chất học
Bài tiếp theoHội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025