Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  >  Bài hiện tại

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021

By   /  01/06/2021  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021

    Print       Email

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021. Thông tin chi tiết xem tại đường link sau:

VDCKS – Cong khai thuc hien du toan thu-chi ngan sach Quy I nam 2021

    Print       Email