Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  >  Bài hiện tại

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và 4 năm 2022

By   /  15/11/2022  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và 4 năm 2022

    Print       Email

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III, IV năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây:

VDCKS_cong khai DT quy III.2022

VDCKS_Cong khai DT quy IV.2022

    Print       Email