Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Chi tiết xem tại đây: Công khai dự toán ngân sách năm 2024_0001

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023

Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  năm 2023. Thông tin chi tiết xem tại đây: VDCKS - Du toan thu chi ngan sach nam 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2023

Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2023. Chi tiết xem tại đây: Công khai DT quý IV.2023_0001

Công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm...

Viện Khoa học Địạ chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2023. Chi tiết xem tại đây: Công khai DT quý I.2023_0001

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và...

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III, IV năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây: VDCKS_cong khai DT quy III.2022 VDCKS_Cong khai DT quy IV.2022

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021. Thông tin chi tiết xem tại đường link sau: VDCKS - Cong khai thuc hien du toan thu-chi ngan sach Quy I nam 2021

Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ...

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số...

Quyết định Số: 216/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG –––––––––––––––––– Số: 216/QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  20   tháng  02  năm 2014                                                          ...

Quyết định Số: 368/QĐ- BTNMT Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, NGHIỆM THU CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tiềm năng khai thác năng lượng phi truyền thống trong xu hướng phát triển...

 Sáng 26/4 tại Hà Nội, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ triển lãm SES Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và hướng phát triển khai thác năng lượng phi truyền thống ở Việt Nam”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và hướng phát triển...

Bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đang là một vấn đề quan trọng cấp thiết đối với sự phát triển của nhân loại. Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là sử dụng quá mức các nguồn năng lượng...

Việt Nam – Ba Lan: Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu địa chất và...

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và Viện Khoa học Địa chất Ba Lan, Đại học Vác Sa Va Ba Lan phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trong các lĩnh vực khoa học...

Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn...

Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2024, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm môi trường đất bị ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên...

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm...

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trịnh Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị...

Thông báo Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trân trọng Thông báo về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo. Thông tin chi tiết xem tại đây: Thong bao bao ve luan an Tien si cap co so