Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
6932 NVTX.2020.03.12 Khả năng sử dụng các đá Aplit granit phức hệ Ye Yên và phức hệ Tân Hương làm nguyên liệu sản xuất gốm sứ 01/01/2020 12 tháng
6933 NVTX.2020.03.13 Điều kiện địa chất công trình khu vực Cà Mau phục vụ thiết kế lắp đặt thí điểm hệ thống quan trắc sụt lún đất 01/01/2020 12 tháng
6934 NVTX.2020.03.14 Một số tiêu chí khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất 01/01/2020 12 tháng
1 2 3