Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

20

Sáng ngày 07/1/2021, Ban chấp hành công đoàn Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Nguyễn Đức Chính trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020

Theo đó, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: kỷ niệm 55 năm thành lập Viện (1965-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày Quốc khánh nước CH XHCN Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng, tại Hội nghị CBVC và người lao động, Công đoàn cùng chính quyền đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Viện (15/5/1965-15/5/2020)” và đại hội Đảng các cấp. Các đơn vị, và toàn thể CBVC thuộc Viện đã đăng ký danh hiệu thi đua cụ thể, hăng hái thi đua, lao động đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể của từng đơn vị và đã đạt được nhứng kết quả đáng khích lệ:

BCH Công đoàn và các tổ công đoàn trực thuộc đã tham gia góp ý Xây dựng Quy định về công tác quản lý và chi tiêu nội bộ của Viện, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2020; tham gia Hội đồng xét và quyết định nâng lương trước hạn cho các bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nâng lương thường xuyên cho CBVC.

Ban chấp hành công đoàn Viện (BCHCĐ Viện) đã tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, viên chức và người lao động như tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, bình xét thi đua cuối năm.

Phối hợp với Chính quyền tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBVC về dịch bệnh, yêu cầu CBVC thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt v.v. Đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như tăng cường làm việc trực tuyến, xử lý văn bản trên môi trường mạng, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết v.v.

Tích cực triển khai và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do CĐ Bộ và Khối thi đua số V tổ chức như Hội thi Nét đẹp công sở và Ngày hội thể thao Khối thi đua số V; chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Năm 2020, BCH Công đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và tham quan, nghỉ mát cho CBVC, dự kiến tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên BCH Công đoàn Viện đã quyết định dừng tổ chức các hoạt động này.

Công đoàn Viện phối hợp với Chính quyền đã tổ chức phổ biến, thảo luận và đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp gồm: Báo cáo chính trị Đại hội đảng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện; Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TNMT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ; các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn Viện đã phát động toàn thể CBVC tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiên tai, hạn hán, lũ lụt do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều họat động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao.
Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm, năm 2020, Công đoàn đã cử 04 đồng chí tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn Bộ tổ chức. Giới thiệu 08 công đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 03 công đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng. Công tác tài chính công đoàn được thực hiện đúng theo quy định.
Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viện trong năm 2021 như: Phát động và triển khai các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tích cực phối hợp cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện và các đơn vị quản lý trong phân bổ nhiệm vụ; bố trí công việc-thu nhập cho CBVC, đảm bảo phát huy được năng lực chuyên môn, công ăn việc làm và thu nhập cho CBVC và người lao động. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc phân công công việc, bố trí công ăn việc làm, giải quyết kịp thời kiến nghị của CBVC
Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của Công đoàn Viện. Khích lệ CBVC tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đề tài, sáng kiến cải tiến, tham mưu đề xuất nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Viện.

Xây dựng tổ chức Công đoàn Viện vững mạnh, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn ngừa tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, có phong cách sống và làm viêc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị CBVC hàng năm, động viên CBVC tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.
Duy trì các phong trào nữ công, tiếp tục phát huy phong trào văn nghệ, thể thao trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động chào  mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Trung thu; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Công đoàn Bộ và Khối thi đua số V tổ chức.

Ban chấp hành công đoàn Viện TS. Quách Đức Tín – Phó Viện trưởng
phát biểu tại hội nghị

 

Đồng thời, tích cực tham mưu và phối hợp với Ban giám đốc Viện quan tâm cải thiện điều kiện làm việc;  quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn theo Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn Viện…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Báo cáo cũng như đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Viện.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viện Trịnh Xuân Hòa ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2021, Công đoàn Viện sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tích cực hưởng ứng các phong trào của Công đoàn cấp trên và các hoạt động chính trị quan trọng của Bộ tài nguyên và Môi trường và cả nước; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt luật phòng chống rượu bia, tác hại thuốc lá; đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để tạo sự gắn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Hạnh đọc quyết định khen thưởng Toàn cảnh Hội nghị

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Viện cũng trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ tài nguyên và Môi trường và Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.
Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen:

 

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcBổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021