Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tạp Chí Địa Chất  >  Bài hiện tại

Tạp chí địa chất

By   /  14/03/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Tạp chí địa chất

    Print       Email

Tạp chí Địa chất được xuất bản bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và Tiếng Anh. Tạp chí Địa chất bằng ngôn ngữ tiếng Việt từ 1961 đến nay (Series A) và bằng ngôn ngữ tiếng Anh từ năm 1993 đến nay (Series B)

Website Tạp chí bao gồm:

Cơ sơ dữ liệu Tạp chí địa chất: gồm toàn bộ các bài đăng trong Tạp chí Địa chất, từ số 1(năm 1961) tới nay

Nọi dung gồm:

– Danh mục: Chuyền đề, ngôn ngữ, số tạp chí, tháng, năm, tên bài, tác giả.

-Dạng toàn văn: Từ năm 1961 đến nay (Series A) và từ năm 1993 đến nay (Series B)

Các bài được phân theo các chyên đề: Cổ sinh – địa tầng, Thạch học, Kiến tạo – sinh. Địa hóa, Địa, vật lý, Địa chất thỷ văn, Địa chất các mỏ quặng, Địa chất công trình – trác địa, ĐỊa mạo, Các vấn đề địa chất chung, Tin địa chất, Tài liệu dịch.

    Print       Email