Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

61

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo nhận hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2024 như sau:

 Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu

– Chuyên ngành tuyển NCS: Địa chất học

– Mã số: 9440201

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 chỉ tiêu

Điều kiện dự tuyển NCS (chi tiết xem trong tập tin đính kèm)

070624VDCKS-TB tuyen NCS nam 2024_Signed

070624VDCKS-Cac Phu luc kem theo TB tuyen NCS 24

Bài trướcKý kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội hang động Quốc gia Hoa Kỳ
Bài tiếp theoBản tin kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng tháng 5 năm 2024