Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Hoạt động khoa học  >  Bài hiện tại

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Địa chất Ba Lan và Đại học Vac Sa Va

By   /  06/04/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Địa chất Ba Lan và Đại học Vac Sa Va

    Print       Email

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã ra Quyết định về việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Địa chất Ba Lan – Viện Nghiên cứu Quốc gia Ba Lan và Đại học Vac Sa Va. Thông tin chi tiết xem tại đây:

VDCKS-QD ky ket MOU voi Vien Dia chat Ba Lan 040423_Signed

VDCKS-QD ky ket MOU voi Dai hoc Vac Sa Va 030423_Signed

    Print       Email