Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Viện Cổ sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

By   /  20/07/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Viện Cổ sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

    Print       Email

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Cổ sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. Thông tin chi tiết xem tại đây:

CV gui VKHDCKS vv MOU Vien Co sinh vat Ba Lan_Signed

220623VDCKS-QD ky ket MOU voi Vien Co sinh vat Ba Lan_Signed

MOU – for IPAL-PAS_SIGNED by both

    Print       Email