Thông báo tuyển sinh 2017 Đợt 2

9

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 7/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cơ sở Đào tạo SĐH Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Thông báo nhận hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt II/2017 như sau: 

I.  Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu:

      Địa chất học Mã số: 62.44.02.01 Số chỉ tiêu: 05

II. Hình thức và thời gian đào tạo:

Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài luận án.

III. Thời gian và hình thức tuyển

Thời gian tuyển: tháng 11/2017

Hình thức tuyển: Xét tuyển

IV. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển cần có các điều kiện sau:

1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học.

(Nếu chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 2 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học; Có ít nhất 3 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký).

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu Phụ lục 3)

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như GS, PGS hoặc học vị TS cùng chuyên ngành; Hoặc có một thư giới thiệu của một nhà khoa học và của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (theo mẫu Phụ lục 4).

4.  Về trình độ ngoại ngữ : Cần có 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ trong nước;

5. Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển (Phụ lục 2).

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Viện về quá trình đào tạo (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1); Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa (cấp huyện, thị trở lên); Bản sao chụp bằng tốt nghiệp đại học, cao học và bảng điểm, chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ có dấu công chứng; Bản sao các công trình khoa học cùng bản sao các bài báo công bố;

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; 02 ảnh màu cá nhân cỡ 3×4 kèm 2 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại để liên hệ.

VI. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017.

Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đăng trên vebsite Viện), nộp trực tiếp theo địa chỉ Ban đào tạo SĐH Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Điện thoại: (04) 38 545 502 hoặc 0984 41 71 07.

Nhận được Thông báo này, trân trọng đề nghị Quí cơ quan thông báo rộng rãi đến những cá nhân có nguyện vọng được đào tạo trình độ tiến sĩ.

Nơi nhận: 

– Như trên;                                                                                      VIỆN TRƯỞNG

– Bộ GDĐT,TNMT (để báo cáo);                                                         đã ký

– Lưu Ban ĐT SĐH (đưa trang web).                                           Trần Tân Văn

Download tại đây

Bài trướcTrung tâm Karst và Di sản địa chất
Bài tiếp theoĐào tạo sau Đại học