Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Các đơn vị trực thuộc  -  Page 2
Latest

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Kinh tế địa chất – Nguyên liệu khoáng và bộ phận Toán địa chất thuộc phòng Viễn thám – Toán địa chất. Vị trí và chức năng Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học có chức […]

Đọc tiếp →
Latest

Trung tâm Karst và Di sản địa chất

By   /  06/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm Karst và Di sản địa chất

Vị trí và chức năng Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ về địa chất karst, địa chất […]

Đọc tiếp →
Latest

Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

By   /  06/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ về địa chất, khoáng sản. Là cơ quan trực thuộc và đại diện của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trụ sở : 200 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083.601.1069

Đọc tiếp →